Dịch vụ bảo vệ sự kiện

Dịch vụ bảo vệ sự kiện

Bạn đang có nhu cầu bảo vệ Sự kiện sắp tới của Công ty?
Hãy liên hệ: 0934 111 112 – Email: Baovethientam@gmail.com

Tính chất của dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm loại hình này mang tính chất duy trì an ninh trật tự là chính và các trường hợp khác như: chống gây rối, tấn công ca sĩ, diễn viên, chính khách, phá hoại tài sản.v.v. Lực lược bảo vệ đảm bảo an ninh trong phạm vi khu vực được thống nhất phương án bảo vệ từ trước với khách hàng.

Giải pháp an ninh

Ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm trái phép gây nguy hiểm đến tính mạng của khách hàng. Ngăn chặn các hành vi đập phá trang thiết bị, móc túi, rạch túi khách đến tham quan vui chơi giải trí. Đảm bảo an ninh và an toàn khách đến tham gia sự kiện. Để một sự kiện hay chương trình diễn ra thành công, không thể không kể đến yếu tố bảo vệ trật tự cho sự kiện đó, việc đảm bảo cho chương trình diễn ra an toàn xuyên suốt của chương trình, sự kiện góp phần thành công cho nhà tổ chức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.