Văn hóa công ty

Văn hoá công ty chính là môi trường làm việc chung cho tất cả các thành viên trong công ty. Môi trường làm việc có được trở nên thoải mái, tương trợ và gắn kết giữa các thành viên trong công ty chính là nhờ việc nỗ lực xây dựng văn hóa đặc trưng cho công ty...

Văn hoá đó chính là những nguyên tắc ứng xử nơi công sở, thái độ chấp hành nội qui kỷ luật, sự tương trợ trong công việc giữa các cá nhân với nhau, các chế độ đãi ngộ của công ty, điều kiện làm việc của nhân viên… Vì vậy việc xây dựng văn hóa công ty phải là sự đóng góp của cả một tập thể công ty từ Tổng giám đốc đến mỗi nhân viên, phải là sự cam kết một cách tự nguyện giữa công ty và người lao động để từ đó xây dựng được văn hóa công ty trở nên bền vững, nơi mỗi nhân viên có thể cống hiến và phát triển khả năng của mình một cách tốt nhất.

Văn hóa trong giao tiếp ứng xử nơi công sở của nhân viên: Toàn thể nhân viên giao tiếp lịch sự, hòa đồng, tránh những xung đột cá nhân, mọi xung đột, mâu thuẫn và bất đồng quan điểm trong công việc sẽ được giải quyết bằng hòa giải, tìm hiểu nguyên nhân và đi đến thấu hiểu quan điểm của mỗi người. Mọi hành vi nhục mạ, xúc phạm đến nhân phẩm và thân thể của đồng nghiệp đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ: Sự hoạt động của công ty là sự vận hành liên hoàn gắn kết giữa các phòng ban trong công ty, mỗi phòng ban là một mắt xích lớn, mỗi thành viên trong công ty là một mắt xích nhỏ, nếu một khâu nào đó bị đình trệ thì sẽ kéo theo toàn bộ hệ thống tổ chức của công ty đình trệ. Công ty chậm phát triển sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của mỗi thành viên trong công. Vì vậy sự hỗ trợ và giúp đỡ giữa các đồng nghiệp trong công ty sẽ làm cho bộ máy của công ty tiến nhanh về phía trước, công ty phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội phát triển chung cho toàn thể nhân viên trong công ty.

Văn hoá tác nghiệp giữa các phòng ban trong công ty: Mỗi phòng ban trong công ty cấu thành hệ thống quản lý thống nhất trong công ty, Giám đốc và nhân viên các phòng có trách nhiệm là cầu nối trong mối quan hệ tương hỗ giữa các phòng giúp nhau hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mọi bất đồng trong quan điểm hoặc mâu thuẫn trong công việc đều được giải quyết bằng cách đưa sự việc ra các cuộc họp để thảo luận, tranh luận. Công ty nghiêm cấm mọi thái độ xung đột bất hòa giữa các phòng. Hãy nở một nụ cười thân thiện khi gặp gỡ đồng nghiệp, nó không làm cho chúng ta nghèo đi hoặc mất mát thứ gì, mà trái lại nó đem lại rất nhiều lợi ích cho mỗi người.
Nhân viên ăn mặc nghiêm túc khi đến công ty làm việc, không sử dụng trang phục thiếu lịch sự và màu lòe loẹt.
Khuyến khích sinh hoạt cộng đồng trong công ty như: văn nghệ, thể thao, cắm trại dã ngoại, xem ca nhạc, xem phim…. Tạo sự gắn bó đoàn kết trong nhân viên của công ty.
Công ty và tổ chức công đoàn công ty có nhiệm vụ thăm hỏi khi nhân viên đau ốm, cưới hỏi, ma chay,… thành lập qũi hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn để có thể giúp đỡ cho nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Công ty cũng khuyến khích phát triển các tổ chức như: Chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên, công ty sẽ hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức này hoạt động để tạo môi trường lành mạnh cho nhân viên phấn đấu.

Ngọc Duy ST


094 6666 348 - 08 3868 8875