Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Thứ tư, 16/07/2014, 22:13 GMT+7
Lượt xem : 5172
Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG PHÒNG
NGHIỆP VỤ BẢO VỆ


Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

  • Đôn đốc chỉ đạo nhân viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
  • Tổ chức và phân công công việc cho Ban an ninh Mục tiêu
  • Phân công công tác cụ thể với từng nhân viên thuộc quyền quản lý
  • Yêu cầu nhân viên thuộc quyền báo cáo định kỳ hoặc tức thời về kết quả công việc được giao bằng văn bản hay qua các phương tiện thông tin khác. 
  • Báo cáo công tác thực hiện trong tuần của phòng trong buổi họp giao ban công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về kết qủa hoạt động của phòng.
  • Đình chỉ công tác tức thời các nhân viên thuộc quyền quản lý và báo cáo Giám đốc
  • Đề xuất bổ nhiệm, bãi miễn các chức danh thuộc quyền quản lý.
  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng tháng lên Giám đốc
  • Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên trong phòng.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875