Về năng lực đội ngũ bảo vệ Thiện Tâm

Thứ năm, 10/07/2014, 11:01 GMT+7

Tất cả nhân viên bảo vệ Chuyên nghiệp Thiện Tâm được đào tạo bài bản nghiệp vụ bảo vệ 03 tháng trước khi nhận mục tiêu. Và đều được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và Giấy chứng nhận Huấn luyện PCCC trước khi nhận mục tiêu bảo vệ cho cơ quan chủ quản.

fdzfdf
Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do Học viện An ninh nhân dân cấp

mt_19
Chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ PCCC do Sở CS PCCC công an TP.HCM cấp
Copyright © 2014