Về năng lực quản lý tại Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Thứ năm, 10/07/2014, 10:28 GMT+7

Về quản lý hành chánh nhân sự, nghiệp vụ Công ty dịch bảo vệ Thiện Tâm có các cấp quản lý chỉ huy với đầy bằng cấp lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, nghiệp vụ võ thuật chính quy có thể đào tạo và rèn luyện bài bản cho nhân viên nắm được ý thức công việc bảo vệ...

BANG_TOT_NGHIEP_TRUNG_CAP_LY_LUAN_CHINH_TRI

CHUNG_NHAN_BOI_DUONG_KIEN_THUC_QP

CHUNG_NHAN_DAT_HUY_CHUONG_VANG_VO_THUAT

SI_QUAN_DU_BI

 
Copyright © 2014