Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

Thứ tư, 16/07/2014, 22:10 GMT+7

Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

360

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHUNG
CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO VỆCông ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Khảo sát mục tiêu bảo vệ theo yêu cầu từ phòng kinh doanh
 • Lập phương án chi tiết đối với mục tiêu đã khảo sát và trình Tổng giám đốc phê duyệt
 • Triển khai các hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo phương án bảo vệ.
 • Xây dựng qui trình làm việc chi tiết đối với từng công việc cụ thể căn cứ qui trình chung của công ty.
 • Quản lý quân số: hiện diện, nghỉ phép, thôi việc… báo cáo hàng tuần
 • Điều động nhân viên theo phương án bảo vệ và yêu cầu nhiệm vụ.
 • Đề xuất bổ nhiệm Chỉ huy mục tiêu
 • Trực tiếp tham gia điều tra các sự vụ tại mục tiêu
 • Quan hệ với các cơ quan chức năng để điều tra và giải quyết các vụ việc
 • Kết hợp BCH Công đoàn công ty tổ chức thăm hỏi nhân viên cưới hỏi, tai nạn, ốm đau…
 • Hàng tháng lập danh sách đánh giá năng lực Chỉ huy mục tiêu, đề xuất thay thế các Chỉ huy không đủ năng lực.
 • Đánh giá phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ của nhân viên hàng tháng
 • Lập kế hoạch thay đổi, chấm dứt hợp đồng hoặc đề nghị sa thải đối với nhân viên không đủ năng lực và phẩm chất đạo đức.
 • Lập qui trình cấp phát sử dụng và quản lý Bộ đàm từ cấp phòng đến mục tiêu
 • Lập kế hoạch và đề xuất cung cấp bộ đàm.
 • Kiểm tra kiểm soát và ký xác nhận ngày giờ công của nhân viên các mục tiêu.
 • Giải trình các vụ việc với khách hàng bằng tiếp xúc trực tiếp hoặc viết thư phúc đáp.
 • Tham gia hội đồng khen thưởng và kỷ luật của công ty.Copyright © 2014