Áo giáp chống đạn

Thứ tư, 16/07/2014, 21:54 GMT+7

Áo giáp chống đạn

360

Công cụ hỗ trợ áo giáp chống đạn dành cho các mục tiêu ngân hàng, áp tải tiền bạc, tài sản quý giá. Sử dụng khi đi theo xe đặc nhiệm của bộ phận an ninh ngân hàng
Copyright © 2014