Tin nội bộ Công ty

Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

22:13 | 16/07/2014
Đôn đốc chỉ đạo nhân viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Tổ chức và phân công công việc cho Ban an ninh Mục tiêu Phân công công tác cụ thể với từng nhân viên thuộc quyền quản lý Yêu cầu nhân viên thuộc quyền báo cáo ...


 
Chức năng và nhiệm vụ của ban giám sát an ninh mục tiêu

Chức năng và nhiệm vụ của ban giám sát an ninh mục tiêu

22:11 | 16/07/2014
Kiểm tra kiểm soát các mục tiêu bảo vệ 24/24 nhằm duy trì an ninh trật tự cho mục tiêu theo phương án bảo vệ. Kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các chức danh : Chỉ huy trưởng khu vực, chỉ huy trưởng mục tiêu, ca trưởng …và báo ...


 
Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

22:10 | 16/07/2014
Khảo sát mục tiêu bảo vệ theo yêu cầu từ phòng kinh doanh Lập phương án chi tiết đối với mục tiêu đã khảo sát và trình Tổng giám đốc phê duyệt Triển khai các hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo phương án bảo vệ.


 
Chức năng và nhiệm vụ của VPĐD Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Chức năng và nhiệm vụ của VPĐD Công ty bảo vệ Thiện Tâm

22:08 | 16/07/2014
Thực hiện phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn hoạt động Tổ chức hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập Quản lý các mặt kinh doanh tại địa bàn Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý ...


 
Chức năng và nhiệm vụ của Phòng hành chánh nhân sự

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng hành chánh nhân sự

22:08 | 16/07/2014
Xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty Xây dựng qui trình làm việc khái quát chung cho từng phòng trong công ty Quản lý và cấp phát đồng phục cho nhân viên Bảo vệ Lập kế hoạch mua sắm và khảo sát giá: trang thiết ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875