Quy trình giải quyết và thời gian báo cáo các sự vụ xảy ra tại mục tiêu

Thứ tư, 16/07/2014, 22:03 GMT+7
Lượt xem : 2524
Quy trình giải quyết và thời gian báo cáo các sự vụ xảy ra tại mục tiêu

Quy trình giải quyết và thời gian báo cáo các sự vụ xảy ra tại mục tiêu

QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO
CÁC SỰ VỤ KHI XẢY RA TẠI MỤC TIÊU

 • Khi phát sinh sự vụ nghiêm trọng xảy ra tại các mục tiêu như: cháy nổ, mất tài sản, gây rối, … Phòng nghiệp vụ qui định qui trình giải quyết và thời gian báo cáo kết qủa giải quyết lên các cấp quản lý như sau:
 • Đối với nhân viên trong Ca trực:  Khi sự vụ xảy ra, nhân viên phát hiện phải lập tức báo cho Chỉ huy mục tiêu (bằng bộ đàm nếu chỉ huy có mặt tại mục tiêu và điện thoại nếu chỉ huy không có mặt tại mục tiêu). Nếu không có phương tiện thông tin liên lạc thì sau ca trực chậm nhất 1 giờ sẽ phải báo cáo cho Chỉ huy mục tiêu.
 • Qui định thời gian : từ khi phát hiện sự vụ, chậm nhất trong vòng 01 giờ  nhân viên trong Ca trực phải báo cáo cho Chỉ huy mục tiêu biết sự vụ trên.
 • Đối với Chỉ huy mục tiêu:  phải có mặt tại mục tiêu để điều tra sự vụ, nắm bắt tình hình, sau đó lập, biên bản, tường trình, báo cáo… gửi lên Chỉ huy trưởng vùng (Nếu dùng điện thoại báo cáo sự vụ thì vẫn phải lập các loại văn bản theo qui định) .
 • Qui định thời gian : từ khi nhận được tin báo của nhân viên trong Ca trực cho đến khi chuyển hồ sơ vụ việc lên Chỉ huy vùng thực hiện trong vòng 24 giờ.
 • Đối với Chỉ huy vùng : sau khi nhận được hồ sơ vụ việc từ Chỉ huy mục tiêu sẽ phải đến mục tiêu điều tra các thông tin, gặp gỡ Chủ quản để nắm bắt yêu cầu từ phía khách hàng, đồng thời tiếp xúc với các cơ quan công quyền địa phương như : công an, Chính quyền phường xã… để nắm bắt việc liên quan của lực lượng về trách nhiệm đối với sự việc trên (nếu sự việc đó phải ra cơ quan công quyền giải quyết) . Toàn bộ công tác điều tra và làm việc trên sẽ lập thành báo cáo và chuyển về phòng Nghiệp vụ.
 • Qui định thời gian:  Từ khi nhận được báo cáo về sự vụ từ Chỉ huy mục tiêu cho đến khi lập báo cáo gửi về Phòng Nghiệp vụ sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ.
 • Phòng Nghiệp vụ: Từ khi nhận được báo cáo từ Chỉ huy vùng Phòng Nghiệp vụ sẽ đến làm việc với Chủ quản, điều tra thêm thông tin, làm việc với các cơ quan chức năng địa phương. Tổng hợp các bản báo cáo tường trình, nhận định sự việc sau đó báo cáo lên Tổng giám đốc  và Phòng kinh doanh.
 • Qui định thời gian Thời gian từ khi nhận được báo cáo từ Chỉ huy vùng đến khi tổng hợp báo lên Tổng giám đốc và phòng kinh doanh sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ.

Tổng số  thời gian để giải quyết một sự vụ tại mục tiêu  sau đó báo cáo  kết qủa với Tổng giám đốc và các Phòng Ban liên quan  là không quá 05 ngày.


công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Qui trình trên được áp dụng đối với toàn thể lực lượng bảo vệ, các cấp Chỉ huy mục tiêu, Chỉ huy vùng và Phòng nghiệp vụ. Phòng nghiệp vụ yêu cầu các cấp Quản lý lực lượng bảo vệ và nhân viên thực hiện đúng thời gian đã qui định.
 • Nếu không do điều kiện bất khả kháng mà các sự vụ bị giải quyết chậm trễ thì cấp  nào bị đình trệ sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo qui định của công ty (vi phạm thiếu trách nhiệm trong quản lý), phòng nghiệp vụ sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm, tái phạm, cố ý trì hoãn,….. trong giải quyết sự vụ mà sẽ đề xuất lên Tổng giám đốc và báo cáo hội đồng kỷ luật đề nghị cắt phụ cấp trách nhiệm, cách chức, bãi nhiệm, sa thải…

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875