Quy định xử lý vi phạm nội quy lao động tại mục tiêu

Thứ tư, 16/07/2014, 22:01 GMT+7
Lượt xem : 3481
Quy định xử lý vi phạm nội quy lao động tại mục tiêu

Quy định xử lý vi phạm nội quy lao động tại mục tiêu

QUI ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUI LAO ĐỘNG

 • Căn cứ bộ LUẬT LAO ĐỘNG nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam       
 • Căn cứ nội qui Công ty TNHH Thiện Tâm ban hành.
 • Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thiện Tâm ban hành qui định xử lý vi phạm nội qui lao động đối với các mục tiêu như sau:

1.Lập phiếu nhắc nhở đối với các trường hợp:

 • Móng tay dài  
 • Quần áo không được là ủi phẳng, không gọn gàng.
 • Nón mũ không được giặt sạch, bụi bẩn.
 • Giày không được đánh xi.
 • Không chào điều lệnh khi gặp chỉ huy hoặc đơn vị chủ quản.
 • Đi đứng không nghiêm túc.
 • Ngôn phong không chuẩn mực (phát ngôn bừa bãi) .
 • Râu, ria không cạo sạch.
 • Nếu nhân viên bị nhắc nhở mà không tiếp thu sủa chữa thì tiến hành lập biên bản.
 • Trong 01 tháng 1 nhân viên có 02 phiếu nhắc nhở bằng 01 biên bản vi phạm.

2. Lập biên bản đối với các trường hợp:

 • Nếu một nhân viên vi phạm từ 03 lỗi trong phần phiếu nhắc nhở Ban giám sát sẽ tiến hành lập biên bản đối với nhân viên đó.
 • Nếu trong ca làm việc có từ hai nhân viên vi phạm một trong các lỗi trong phần phiếu nhắc nhở Ban giám sát sẽ lập phiếu nhắc nhở với Ca trưởng ca đó (Nếu mục tiêu có Ca trưởnghoặc Tổ trưởng với  mục tiêu không có Ca trưởng).
 • Đối với nhân viên vi phạm nội qui qui định của công ty như:
 • Quần, thắt lưng, giày không đúng qui định, không đội mũ tụ tập không đúng vị trí được giao.
 • Sao trên mũ bị tẩy xoá hoặc bôi lên chữ Bảo vệ và không đúng chủng loại do công ty cấp.
 • Viết vẽ lên mũ, làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ.

3. Trách nhiệm liên đới giữa tổ trưởng, ca trưởng với nhân viên thuộc quyền

 • Nếu mục tiêu nào trong một tuần có tới 03 phiếu nhắc nhở hoặc 05 phiếu trong tháng. Ban chỉ huy mục tiêu đó sẽ nhận hình thức kỷ luật tương đương với một biên bản kỷ luật hoặc mục tiêu có 02 biên bản trong tuần vào 03 biên bản trong tháng Ban chỉ huy mục tiêu sẽ nhận hình thức kỷ luật trước Hội Đồng xét xử, kỷ luật.
 • Tại mục tiêu nếu một nhân viên vi phạm bằng phiếu nhắc nhở tính lần một, nhưng khi nhân viên thứ hai cùng mục tiêu vi phạm lần một thì cũng được coi là lần vi phạm thứ hai với tình tiết tăng nặng ( lập biên bản ).
 • Râu, tóc tốt, ngủ gật, nằm dài, cởi bỏ giầy ra khỏi chân trong khi làm nhiệm vụ, cầu vai sờn hết gạch, ngồi gác chân lên ghế.
 • Các lỗi này được lưu và duy trì trong quá trình làm việc của mọi nhân viên.
 • Nếu nhân viên vi phạm một trong những lỗi trên sẽ tiến hành lập biên bản chuyển các Phòng Ban xét xử kỷ luật.

4. Hình thức được giảm nhẹ kỷ luật


Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Trong quá trình làm nhiệm vụ những tình huống bất  khả kháng có thể xảy ra như: cứu thương, cứu hỏả, giải tán đám đông thì các lỗi vi phạm trên sẽ không bị tính là vi phạm kỷ luật.
 • Nếu trong quá trình làm việc nhân viên tích cực và ý thức sửa chữa sai phạm thì sẽ được giảm hoặc bãi bỏ hình thức kỷ luật.
 • Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu có thành tích đột xuất và được khen thưởng bằng giấy khen cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ và bãi bỏ hình thức kỷ luật đã vi phạm.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875