Quy định sử dụng sổ kiểm tra mục tiêu của chỉ huy

Thứ tư, 16/07/2014, 21:56 GMT+7
Lượt xem : 2550
Quy định sử dụng sổ kiểm tra mục tiêu của chỉ huy

Quy định sử dụng sổ kiểm tra mục tiêu của chỉ huy

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG SỔ

 • Sổ được cấp từ Phòng Nghiệp Vụ, vào cuối mỗi tháng
 • Chỉ huy sẽ nhận sổ để ghi chép cho tháng tiếp theo.
 • Sau mỗi tháng chỉ huy sẽ nộp Sổ về Phòng nghiệp vụ lưu giữ
 • Sổ sẽ được kiểm tra hàng tháng để đánh giá chất lượng Dich vu bao ve và năng lực quản lý của các Chỉ huy Mục tiêu.
 • Sổ dùng để xem xét trách nhiệm liên đới của Chỉ huy khi xảy ra các sự việc tại Mục tiêu.
 • Các đối tượng được phép kiểm tra sổ khi có yêu cầu: Tổng Giám đốc và các Trưởng phó Phòng Ban trong cty.
 • Là căn cứ để xét khen thưởng và kỷ luật đối với các Chỉ huy khi cần thiết.


THÔNG TIN YÊU CẦU THỂ HIỆN TRONG MỖI LẦN GHI SỔ

 • Thời gian đến và rời khỏi Mục tiêu của chỉ huy
 • Tổng số nhân viên trong ca trực
 • Số nhân viên nhận Ca trễ và biện pháp xử lý của Chỉ huy
 • Tác phong của nhân viên tại mỗi vị trí.
 • Tình trạng Công cụ hỗ trợ
 • Thời gian tiếp xúc và báo cáo an ninh Mục tiêu với chủ quản (nếu có)
 • Tình hình an ninh Mục tiêu trong Các Ca trực
 • Đánh giá vệ sinh nơi làm việc
 • Đánh giá của chủ quản về lực lượng Bảo vệ trong 24 giờ .
 • Nhận xét chung và công việc cần chấnh chỉnh trong lần kiểm tra tiếp theo.

Công ty bảo vệ THIỆN TÂM


Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875