Quản lý nhân viên bảo vệ

Thứ tư, 16/07/2014, 22:19 GMT+7
Lượt xem : 3752
Quản lý nhân viên bảo vệ

Quản lý nhân viên bảo vệ

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BẢO VỆ

 Quản lý nhân viên của Phòng Nghiệp vụ:

 • Phòng Nghiệp vụ có chức năng chính là quản lý nhân viên và xử lý các tình huống phát sinh tại các Mục tiêu.
 • Ban giám sát trực thuộc phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tình hình an ninh tại các mục tiêu, báo cáo các sự vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra mục tiêu. Ban giám sát thực hiện lịch kiểm tra 24/24 giờ trong ngày.
 • Quản lý nhân viên về quân số, điều động nhân viên và duy trì việc thực thi nhiệm vụ tại các vị trí làm việc.
 • Kiểm tra tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên, duy trì kỷ luật lao động và qui định của chủ quản.
 • Đảm bảo an ninh và an toàn về tài sản cho khách hàng
 • Giám sát việc thực hiện qui trình làm việc và nhiệm vụ tại từng vị trí theo Phương án bảo vệ.
 • Thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã cam kết với khách hàng tại mục tiêu.
 • Quản lý nhân viên của Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó mục tiêu:
 • Có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ và sắp xếp lịch trực cho toàn thể nhân viên.
 • Chấm ngày giờ công cho nhân viên.
 • Kiểm tra đôn đốc các Ca làm việc
 • Duy trì kỷ luật lao động tại mục tiêu
 • Duy trì an ninh cho khách hàng
 • Báo cáo mọi vấn đề nếu có phát sinh tại Mục tiêu 24/24 về Phòng Nghiệp vụ.
 • Thực hiện những yêu cầu của khách hàng về an ninh trật tự (trong khả năng và phạm vi của Hợp đồng).
 • Quản lý Công cụ dụng cụ, Bộ đàm được Công ty trang bị cho Mục tiêu.
 • Phối hợp với Chủ quản và chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự và làm tốt công tác PCCC tại khu vực Mục tiêu tọa lạc.

Quản lý nhân viên của các Ca trưởng:

Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Trực tiếp kiểm tra và đôn đốc nhân viên trong Ca do mình quản lý thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí.
 • Báo cáo  tình hình an ninh trong Ca trực cho Chỉ huy Mục tiêu khi có sự cố xảy ra.
 • Giám sát công tác bàn giao giữa hai Ca trực ( thực hiện qui trình kiểm soát nội bộ )
 • Kiểm tra và ký xác nhận tình trạng sử dụng của Bộ đàm khi vào nhận Ca trực và phân phát cho    nhân viên trong Ca trực.
 • Báo cáo về Công ty các trường hợp nhân viên trong Ca vi phạm kỷ luật lao động.
 •  

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875