Nội quy - quy chế

Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

22:05 | 16/07/2014
Thực hiện phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn hoạt động. Tổ chức hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của HĐTV và ...


 
Quy trình giải quyết và thời gian báo cáo các sự vụ xảy ra tại mục tiêu

Quy trình giải quyết và thời gian báo cáo các sự vụ xảy ra tại mục tiêu

22:03 | 16/07/2014
Khi phát sinh sự vụ nghiêm trọng xảy ra tại các mục tiêu như: cháy nổ, mất tài sản, gây rối, … Phòng nghiệp vụ qui định qui trình giải quyết và thời gian báo cáo kết qủa giải quyết lên các cấp quản lý như sau:


 
Quy định xử lý vi phạm nội quy lao động tại mục tiêu

Quy định xử lý vi phạm nội quy lao động tại mục tiêu

22:01 | 16/07/2014
Căn cứ bộ LUẬT LAO ĐỘNG nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam Căn cứ nội qui Công ty TNHH Thiện Tâm ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thiện Tâm ban hành qui định xử lý vi phạm nội qui lao động đối với các mục ...


 
Quy định sử dụng sổ kiểm tra mục tiêu của chỉ huy

Quy định sử dụng sổ kiểm tra mục tiêu của chỉ huy

21:56 | 16/07/2014
Sổ được cấp từ Phòng Nghiệp Vụ, vào cuối mỗi tháng. Chỉ huy sẽ nhận sổ để ghi chép cho tháng tiếp theo. Sau mỗi tháng chỉ huy sẽ nộp Sổ về Phòng nghiệp vụ lưu giữ Sổ sẽ được kiểm tra hàng tháng để đánh giá chất ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875