Nhận thức về PCCC

Trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, công tác PPCC có một vị trí hết sức quan trọng. PCCC làm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, tài sản tập thể và của công dân. Vì cháy là một loại tai nạn dễ xảy ra và khi đã xảy ra thì vật chất bị thiêu hủy, gây thiệt hại đến tính mạng con người và các cơ sở vật chất kỹ thuật khác..

• Mục tiêu của chế độ ta là xây dựng cho nhân dân có cuộc sống yên vui lành mạnh và hạnh phúc, tính mạng và tài sản của nhân dân được bảo đảm. Để đảm bảo cho cuộc sống yên vui hạnh phúc cần thực hiện nhiều công tác khác nhau trong đó có việc PCCC.

Các đối tác của Công ty dịch vụ bảo vệ…cũng rất quan tâm đến công tác PCCC để đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất, kinh doanh của họ. Do đó, họ yêu cầu cao ở lực lượng bảo vệ trong việc PCCC.

• Từ thực tế khách quan của tai nạn cháy và yêu cầu của khách hàng đối với Công ty, chúng ta cần nắm vững những kiến thức về sự cháy nổ và việc phòng chống cháy nổ và chữa cháy khi xảy ra.

2. Mục đích của công tác PCCC: Từ xa xưa ông cha ta đã tổng kết trong cuộc sống của con người có bốn loại tai nạn đáng kể đó là: “Thủy, hỏa, đạo, tặc”. Giặc lửa là kẻ thù của con người.

Do vậy phải phòng nó và dập tắt nó khi xảy ra. * PCCC nhằm đạt được những mục đích sau:

- Ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất không để nạn cháy xảy ra, chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
- Phát hiện các nguyên nhân, điều kiện gây cháy để có biện pháp phòng ngừa bảo vệ tài sản của chủ quản.
- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời bọn tội phạm lợi dụng sự cháy để phá hoại hoặc thực hiện những ý đồ xấu, bảo vệ tính mạng và tài sản mà ta có nghĩa vụ phải bảo vệ, giữ gìn an toàn chung cho toàn xã hội.

Ngọc Duy ST


094 6666 348 - 08 3868 8875