Mục tiêu bị đặt bom mìn

Đe dọa đặt bom mìn hoặc các chất nổ khác tại mục tiêu

Đe dọa đặt bom mìn hoặc các chất nổ khác tại mục tiêu

14:48 | 08/07/2014
Bọn khủng bố (vì động cơ nào đó) hoặc bọn tống tiền thường đặt chất nổ trước rồi báo cho “người bị hại” sau đó. Chất nổ thường được cài đặt vào những vị trí dễ gây sát thương nếu nhằm mục đích đe dọa tính ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875