Lập phương án bảo vệ

Thứ ba, 08/07/2014, 14:19 GMT+7
Lượt xem : 3222
Lập phương án bảo vệ

Lập phương án bảo vệ

Mục đích nhằm thiết lập được phương án có hiệu quả , có sức thuyết phục. Là cơ sở cho việc đàm phán với khách hàng về hợp đồng dịch vụ bảo vệ, là cơ sở để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sau này.  Là cơ sở để đánh giá tính chuyên nghiệp của dịch vụ bảo vệ, cơ sở cho việc triển khai phương án một cách có hiệu qua.

II-Yêu cầu đối với công tác lập phương án:
1. Yêu cầu về bố cục : Phải cụ thể, mạch lạc rõ ràng .
2. Người lập phương án phải là người có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ .
3. Nội dung phương án: phải có tính hiệu qua và tính khả thi cao, nghĩa là phải vừa đảm bảo tính sát thực, không xa vời, vừa đảm bảo giảm thiểu chi phí, tiết kiệm được nhân lực, vật lực và có tính chiến đấu cao.
4. Phương án được lập tối thiểu phải là hai để có cơ sở lựa chọn.

III- Nội dung của phương án bảo vệ :
Phần I : Những đặc điểm của nhà máy (đối tượng thực hiện bảo vệ).
1. Thông tin về vị trí địa lý.
2. Thông tin về quy mô.
• Diện tích khuôn viên, nhà xưởng.
• Số công nhân viên (công nhân, nhân viên văn phòng).
• Dây chuyền công nghệ.
• Lượng khách hàng giao dịch.
• Sô đồ về nhà máy.
3. Cơ cấu tổ chức.
4. Sản phẩm chính của nhà máy có ảnh hưởng đến công tác bảo vệ.
5. Hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Hệ thống tường rào.
• Hệ thống cổng, cửa, khóa,….
• Hệ thống đèn chiếu sáng.
• Hệ thống camera.
• Nội quy, quy chế rõ ràng hay không.
6. Tình hình an ninh khu vực.
• An ninh nội bộ.
• An ninh chung.
• Tệ nạn xã hội.
7. Một số thông tin khác.
• Quan hệ của chủ quản với chính quyền địa phương.
• Môi trường làm việc (có người NN hay không).
• Trước đây đã từng có dịch vụ bảo vệ nào và tại sao phải thay đổi DVBV.
8. Những yêu cầu của chủ quản đối với công tác bảo vệ.
• Chỉ đảm bảo về vấn đề an ninh.
• Phải kiểm soát chặt chẽ nội quy.
• Đảm bảo kiểm soát hàng hóa chịu trách nhiệm về công tác xuất nhập hàng. • Trách nhiệm về mọi tài sản trong nhà máy.

Phần II : Nội dung của phương án bảo vệ.
1. Sơ đồ bố trí các vị trí bảo vệ (số nhân viên , số giờ cho từng vị trí).
2. Cơ cấu tổ chức lực lượng bảo vệ tại nhà máy.
3. Những yêu cầu và nhiệm vụ của từng vị trí bảo vệ.
4. Quy trình làm việc của từng vị trí và mối quan hệ giữa các vị trí.
5. Quy trình xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra.
• Cháy nổ.
• Tai nạn lao động.
• Bạo loạn, đình công, biểu tình.
• Mất cắp tài sản.
• Kẻ gian đột nhập.

Phần III : Những yêu cầu đối với khách hàng để đảm bảo phương án được thực hiện và mang lại hiệu quả cao nhất.
1. Trang bị hệ thống máy tuần tra.
2. Trang bị hệ thống báo động tự động.
3. Trang bị hệ thống máy bấm giờ, chấm công.
4. Trang bị hệ thống máy camere, máy tính.
5. Những yêu cầu khác.

Phần IV : Thông nhất với chủ quản, ký xác nhận.
1. Thống nhất thực hiện những yêu cầu từ hai bên.
2. Thống nhất thời gian hoàn thiện phương án và thuyết trình.
3. Thống nhất lựa chọn phương án.


Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875