Khen thưởng và kỷ luật

Thứ tư, 16/07/2014, 22:19 GMT+7
Lượt xem : 3978
Khen thưởng và kỷ luật

Khen thưởng và kỷ luật

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  • Công tác Khen thưởng và Kỷ luật trong Công ty được thực hiện thông qua Hội đồng khen thưởng và kỷ luật (HĐKT-KL) của công ty. Hội đồng này được thành lập với sự tham gia của Giám đốc các phòng ban và BCH Công đoàn cơ sở.
  • Một số qui định về khen thưởng và kỷ luật như sau:

I/ Khen thưởng:

  • Đối với các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Mục tiêu, cuối năm HĐKT-KL công ty sẽ xét thưởng, phần thưởng này có thể là hiện vật hoặc tiền có kèm theo giấy khen của Công ty.
  • Đối với nhân viên trong quá trình làm nhiệm có thành tích như: bắt được trộm cắp, ngăn chặn  hành vi phá hoại tài sản của khách hàng, dũng cảm tham gia chữa cháy…được Chủ quản xác nhận hoặc Chỉ huy Mục tiêu đề xuất, sẽ được HĐKT-KL Công ty xét thưởng đột xuất.
  • Đối với Nhân viên có thành tích ngăn chặn hoặc tố giác âm mưu trộm cắp , tẩu tán tài sản của Chủ quản… cũng sẽ được Công ty thưởng khen thưởng đột xuất.

II/ Kỷ luật:

Công ty Bảo vệ THIỆN TÂM

  • Nhân viên vi phạm kỷ luật lao động tại Mục tiêu bị Ca trưởng hoặc Chỉ huy trưởng lập biên bản sẽ đưa ra HĐKTKL để xử lý theo nội qui công ty và Bộ luật Lao động.
  • Trường hợp nhân viên không làm tròn trách nhiệm tại vị trí trực như: ngủ, bỏ vị trí trực, uống rượu trong mục tiêu, làm việc riêng….dẫn đến để xảy ra mất mát hoặc thiệt hại về tài sản cho khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về vật chất và chịu hình thức kỷ luật của Công ty.
  • Các trường hợp nhân viên có liên quan đến việc thông đồng trộm cắp, đánh cắp tài sản, gây thiệt hại lớn về người và tài sản…. Công ty sẽ bàn giao cho Cơ quan Điều tra để xử lý theo pháp luật

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875