Hệ thống hình phạt

Hệ thống hình phạt là các hình phạt do nhà nước qui định trong luật hình sự, được sắp xếp theo một trật tự nhất định (từ nhẹ đến nặng hoặc ngược lại) tùy thuộc vào tính chất nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt qui định...

II/ CÁC LOẠI HÌNH PHẠT:
1. Cảnh cáo (Điều 29 BLHS):
Cảnh cáo là sự khiển trách công khai của nhà nước do tòa án tuyên đối với người bị kết án.
2. Phạt tiền (Điều 30 BLHS): Phạt tiền là việc tước của người bị kết án một khoản tiền nhất định sung qũy nhà nước.
3. Cải tạo không giam giữ (Điều 31 BLHS): Cải tạo không giam giữ là loại hình không tước tự do của người bị kết án, mà họ được cải tạo ngoài xã hội với sự giám sát, giáo dục và giúp đỡ của gia đình, cơ quan, tổ chức xã hội và cộng đồng từ 6 tháng đến 3 năm.
4. Trục xuất (Điều 32 BLHS): Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam theo quyết định của tòa án.
5. Tù có thời hạn (Điều 33 BLHS): Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời gian nhất định.
6. Tù chung thân (Điều 34 BLHS): Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn, được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị phạt tử hình.
7. Tử hình (Điều 35 BLHS): Tử hình là hình phạt đặc biệt được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
8. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (Điều 36 BLHS): Là hình phạt bổ sung được áp dụng đối với người phạm tội khi xét thấy nếu để người phạm tội sau khi chấp hành xong hình phạt tù hoặc sau khi bản án có hiệu lực pháp tuật
9. Cấm cư trú (Điều 37 BLHS): Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú và thường trú ở một số địa phương nhất định
10. Quản chế (Điều 38 BLHS): Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú làm ăn sinh sống và cải tạo ở địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
11. Tước một số quyền công dân (Điều 39 BLHS):: Là hình phát bổ sung có tính chất chính trị được áp dụng với công dân Việt nam phạm các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm các tội khác trong những trường hợp mà BLHS quy định.
12. Tịch thu tài sản (Điều 40 BLHS): Là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản của người bị kết án sung công qũy nhà nước.

III/ CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP:
1. Tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm:
2. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi:
3. Bắt buộc chữa bệnh:

Ngọc Duy ST


094 6666 348 - 08 3868 8875