Giải quyết trường hợp mất tài sản hoặc đưa tài sản ra bên ngoài trái phép

Thứ ba, 08/07/2014, 14:34 GMT+7
Lượt xem : 3057
Giải quyết trường hợp mất tài sản hoặc đưa tài sản ra bên ngoài trái phép

Giải quyết trường hợp mất tài sản hoặc đưa tài sản ra bên ngoài trái phép

Một trong những nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ khi làm nhiệm vụ tại mục tiêu là bảo vệ tài sản cho chủ quản. Vì vậy khi mất tài sản hay khi phát hiện tài sản của chủ quản bị đưa ra ngoài trái phép, nhân viên bảo vệ phải xử lý theo đúng các quy trình và quy định (phạm vi và trách nhiệm của bảo vệ).

1. Mất tài sản:
- Khi phòng chức năng của chủ quản phát hiện số hàng hóa hoặc vật tư chứa trong kho không còn tồn tại như quy định và thông báo là mất thì nhân viên bảo vệ (chịu trách nhiệm chính) hoặc trưởng ca, trưởng mục tiêu phải làm rõ:
+ Tài sản đó là gì? Tên gọi của nó qua các chứng từ
+ Số lượng và chất lượng theo mô tả của chủ quản hoặc đại diện chủ quản.
+ Làm rõ bằng cách nào tài sản trên hiện diện trong kho (nhập kho thời điểm nào, phiếu nhập số bao nhiêu, nó là thật hay giả.v…v.)
+ Tài sản đó dùng vào mục đích gì (chức năng của nó).
+ Việc nhập tài sản đó có sự kiểm soát của Công ty dịch vụ bảo vệ…hay không? Ai ký tên theo dõi?
+ Vẽ “đường đi” của tài sản từ ngoài vào và từ kho đi để phát hiện có đoạn nào sơ hở trong “đường đi đó”
- Nếu có sự đồng ý của chủ quản thì trình báo công an để họ điều tra. Nếu chủ quản chỉ đồng ý để xử lý nội bộ thì nhân viên bảo vệ phải báo cho các chức danh của Công ty dịch vụ bảo vệ… để có chỉ đạo giải quyết vụ việc.
- Lập biên bản và làm báo cáo gửi chủ quản và Công ty dịch vụ bảo vệ….
Trường hợp vụ mất tài sản được cơ quan công an điều tra thì biên bản cũng gửi cho cơ quan công an và hỗ trợ tích cực cho cuộc điều tra làm rõ thủ phạm và thu hồi tài sản cho chủ quản.
- Rút kinh nghiệm về kiểm soát xuất nhập kho của lực lượng bảo vệ
- Kiến nghị những bổ sung cần thiết về thủ tục theo dõi tài sản và những vấn đề có liên quan.

2. Đưa tài sản ra ngoài trái phép.
2.1 Những trường hợp thường gặp
a- Tài sản bị “để lẫn” với rác ở nơi gom rác hoặc trong rác nhưng bị nhân viên bảo vệ, khi tuần tra đã phát hiện ra.
b- Tài sản được ai đó cất dấu vào phương tiện giao thông như ô tô hoặc các phương tiện khác từ trong khuôn viên của mục tiêu đi ra qua cổng chính hoặc cổng dành riêng cho hàng hóa, nhưng bị phát hiện khi nhân viên bảo vệ kiểm tra.
c- Tài sản được công nhân, nhân viên hành chính hay thầu phụ dấu trong người khi ra khỏi nơi sản xuất hoặc kho hàng, bị nhân viên bảo vệ phát hiện khi xét người.
d- Tài sản của chủ quản bị ném ra ngoài hàng rào bằng thủ thuật gói tài sản cùng với một trọng lượng để ném được qua hàng rào, nhưng bị nhân viên bảo vệ đi tuần tra hoặc canh gác phát hiện.
e- Tài sản của chủ quản được thu nhỏ kích thước rồi cất dấu vào những nơi như nhà vệ sinh, ống thông hơi v.v… để khi có điều kiện thì lấy mang đi, nhưng bị nhân viên bảo vệ tìm được khi tuần tra mà không bắt được “tác giả” của gói đồ vật đó.

2.2 Cách xử lý các trường hợp trên.
- Đối với những trường hợp b và c thì nhân viên bảo vệ lập biên bản, thu giữ tài sản và đề nghị người lái xe, chủ phương tiện, hoặc người chiếm dụng tài sản tới gặp phòng bảo vệ hoặc phòng hành chính nhân sự của chủ quản để làm việc với đại diện của các phòng này cùng với biên bản, sự việc được ký nhận bởi người đem tài sản theo xe, theo người, (nếu người đó không chịu ký nhận thì lấy chữ ký của người biết việc đó khi phát hiện tài sản trong xe hoặc trong người của họ).
- Đối với những trườmg hợp: a,d, và e có hai cách giải quyết:
+ Khi phát hiện tài sản của chủ quản ở những vị trí như mô tả thì nhân viên bảo vệ báo cho đại diện chủ quản đến nơi phát hiện tài sản để ký vào biên bản sự việc với vai trò người làm chứng.
+ Nếu chủ quản đồng ý thì thu ngay tài sản mà không cần biết người có âm mưu chiếm dụng tài sản là ai thì thu giữ tài sản giao cho phòng chức năng cùng với biên bản có ký nhận của vị đại diện và công việc được kết thúc.
* Lưu ý: trong biên bản phải ghi rõ loại tài sản cùng với mã số, số hiệu cũng như số và chất lượng của nó; mô tả rõ nơi phát hiện và hoàn cảnh mà nhân viên bảo vệ phát hiện ra tài sản “bỏ quên” đó.
- Trường hợp chủ quản yêu cầu cần phải bắt người có ý đồ chiếm dụng trái phép tài sản đó thì lực lượng bảo vệ phải bố trí người theo dõi để bắt giữ quả tang kẻ đến tìm hoặc nhận lấy tài sản (ở những nơi theo lôgic tài sản đó phải đến).
+ Khi bắt quả tang người lượm tài sản “bị bỏ rơi” này, nhân viên bảo vệ cũng lập biên bản sự việc có ký nhận của người làm chứng và bản thân người bị bắt. Nếu người bị bắt là nhân viên hoặc công nhân của chủ quản thì giao cho phòng hành chính
- nhân sự. Trường hợp người bị bắt quả tang không thuộc biên chế của chủ quản hay công nhân thầu phụ thì giao cho công an để làm rõ cùng với biên bản sự việc. Việc báo cho công an phải được cân nhắc trên cơ sở ý kiến của chủ quản và sự nghiêm trọng của vụ việc. Nếu tài sản bị chiếm dụng có giá trị nhỏ mà lần đầu thì không cần đến sự can thiệp của công an cơ sở. Trường hợp, vụ việc mất tài sản (do đưa trái phép ra ngoài) đã lặp đi lặp lại nhiều lần, có nhiều tình tiết phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng bảo vệ thì nên có sự can thiệp của công an để làm sáng tỏ những nghi ngờ, hiểu lầm.
- Sau khi giải quyết xong vụ việc cần làm báo cáo theo quy định gửi chủ quản và Công ty dịch vụ bảo vệ….
- Tổ chức rút kinh nghiệm về bảo vệ tài sản của chủ quản trong nội bộ mục tiêu.


Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875