GCN bảo hiểm cho khách hàng

Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng

Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng

19:03 | 01/07/2014
Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ (người được bảo hiểm là bên thứ ba - khách hàng) số: 0000002/GCN-QC/024-PKD5/PHH.TN.4/2013. Đơn vị cung cấp bảo hiểm là Công ty Bảo hiểm Bưu điện Bến ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875