Form mẫu biên bản

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ Mục tiêu cố định

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ Mục tiêu cố định

15:26 | 17/07/2014
Căn cứ BỘ LUẬT DÂN SỰ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Căn cứ khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thiện Tâm (Bên B) và nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công ty ………………. (Bên A).


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875