Danh sách Khách sạn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ ba, 15/07/2014, 21:49 GMT+7
Lượt xem : 2907
Danh sách Khách sạn tại tỉnh Vĩnh Phúc

Khu du lịch Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là một tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Theo kết quả điều tra dân số 01/04/2009 dân số tỉnh Vĩnh Phúc là 1.000.838 người. Đây là tỉnh có vị trí nằm giữa trung tâm hình học của miền Bắc Việt Nam

Khách sạn tại Vĩnh Phúc 
(Mã vùng:84-211)

 
Khách sạn Sông Hồng 
Địa chỉ: 189 Lam Sơn, Tp. Vĩnh Yên 
Điện thoại: 625 9999/ 3777 777 Fax: 625 8888
Khách sạn Anh Đào
Địa chỉ: Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: 3824 309 Fax: 3824 309
Khách sạn Cây Thông
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 
Điện thoại: 3824 271
Khách sạn Hương Rừng
Địa chỉ: Khu 1 Tam Đảo, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: 824333/ 824190 Fax: 824193
Khách sạn Hương Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 
Điện thoại: 3824 258
Khách sạn Hưng Hải
Địa chỉ: Khu A, Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên 
Điện thoại: 3856 012 Fax: 385 6014
Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 
Điện thoại: 3824 263
Khách sạn Mê Linh
Địa chỉ: Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên 
Điện thoại: 3856 021
Khách sạn Mela 
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 
Điện thoại: 3824 321/ 3824 352 Fax: 3824 352
Khách sạn Thế Giới Xanh
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 
Điện thoại: 3824 276
Khách sạn Vĩnh Yên
Địa chỉ: 69 Lý Bôn, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên 
Điện thoại: 3861 132 Fax: 3862 008
Nhà khách Trung Ương
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 
Điện thoại: 3824 266/ 3824 310

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875