Danh sách Khách sạn tại tỉnh An Giang

Chủ nhật, 13/07/2014, 09:40 GMT+7
Lượt xem : 2704

Châu Đốc: nổi tiếng với Lễ hội vía Bà Chúa xứ, núi Sam. Khu du lịch núi Sam có nhiều di tích lịch sử, tôn giáo quan trọng như: Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, Chùa Phước Điền... Ngoài ra còn có các làng Chăm ven sông Hậu, làng bè Châu Đốc...Châu Đốc: nổi tiếng với Lễ hội vía Bà Chúa xứ, núi Sam. Khu du lịch núi Sam có nhiều di tích lịch sử, tôn giáo quan trọng như: Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, Chùa Phước Điền... Ngoài ra còn có các làng Chăm ven sông Hậu, làng bè Châu Đốc...

Khách sạn tại An Giang 
(Mã vùng:84-76)

 
Khu du lịch Victoria Châu Đốc 
Địa chỉ: 32 Lê Lợi, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3865 010 Fax: 3865 020
Khách sạn Đông Xuyên 
Địa chỉ: 9A Lương Văn Cù, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3942 260 Fax: 3942 268
Khách sạn Châu Phố  
Địa chỉ: 88 Trương Nữ Vương, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3564 139 Fax: 3564 159
Khách sạn Hạ Long 
Địa chỉ: 1 phường Núi Sam, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3571 661 Fax: 3571 662
Khách sạn Bảo Giang 
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3833 179 / 3833 199 Fax: 3833 033
Khách sạn Hòa Bình 2 
Địa chỉ: 8 Lê Hồng Phong, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3954 955 / 3857 225 Fax: 3954 964
Khách sạn Kim Anh 
Địa chỉ: Số 5, Thi Sách, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3942 551 - 552 - 553 Fax: 3847 616
Khách sạn Kim Phát 
Địa chỉ: 311/2C Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3840 333/ 3944 333 Fax: 3944 333
Khách sạn Long Xuyên 
Địa chỉ: 19 Nguyễn Văn Cưng, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3841 927 / 3841 365 Fax: 3842 483
Khách sạn An Long 
Địa chỉ: 279 - 281 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3843 298/ 3843 078 Fax: 3847 845
Khách sạn Gió Sông 
Địa chỉ: 472/24 Quản Cơ Thành, Tp. Long Xuyên 
Điện thoại: 3953 049/ 3956 032 Fax: 3956 033
Khách sạn Hàng Châu 2 
Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Thoại, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3868 891 Fax: 3865 140
Khách sạn Lâm Hưng Ký 
Địa chỉ: 138 Trưng Nữ Vương, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3561 564/ 3561 981 Fax: 3561 991
Khách sạn Thắng Lợi 2 
Địa chỉ: 9 Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên 
Điện thoại: 3854 490/ 3852 561
Khách sạn Thuận Lợi 
Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3866 134 Fax: 3865 380
Khách sạn - Nhà hàng Satisfy 
Địa chỉ: 1 đường 30/4, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 6260 260 Fax: 6260 909
Khách sạn An Thạnh Hưng
Địa chỉ: Công Binh, phường Núi Sam, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3862 999
Khách sạn Bưu điện Núi Sam
Địa chỉ: P.Núi Sam, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3861 999 Fax: 3861 777
Khách sạn Hoàn Châu
Địa chỉ: 33 Thủ Khoa Huân, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3866 069
Khách sạn Ngọc Phú
Địa chỉ: 17 Đốc Phủ Thu, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3868 666 / 3866 484 Fax: 3868 666
Khách sạn Nhà Hàng Hải Châu
Địa chỉ: 61 Thượng Đăng Lễ, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 6260066/ 6260088 Fax: 3550077
Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 12-14 Nguyễn Huệ A, Tp Long Xuyên 
Fax: 3841 648
Khu du lịch Bến Đá - Núi Sam
Địa chỉ: Đường 91, Núi Sam, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3861 745/ 3861 705 Fax: 3861 530/ 3862 151
Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm
Địa chỉ: Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên 
Điện thoại: 3760 236 Fax: 3760 229
Nhà khách - nhà hàng Núi Sam
Địa chỉ: Quốc lộ 91, P. Núi Sam, Tx. Châu Đốc 
Điện thoại: 3861 999/ 3861 910


Du lịch An Giang


Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875