Danh sách Khách sạn Một đến hai sao tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Thứ ba, 15/07/2014, 20:25 GMT+7
Lượt xem : 2641
Danh sách Khách sạn Một đến hai sao tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Biển Nha Trang

Khánh Hòa ngày nay là phần đất cũ của xứ Kauthara thuộc vương quốc Chăm Pa. Năm 1653, lấy cớ vua Chiêm Thành là Bà Tấm quấy nhiễu dân Việt ở Phú Yên, Chúa Nguyễn Phúc Tần sai quan cai cơ Hùng Lộc đem quân sang đánh chiếm được vùng đất Phan Rang trở ra đến Phú Yên. Năm 1831, Vua Minh Mạng thành lập tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở trấn Bình Hòa). Sau lần hợp nhất vào năm 1975, đến năm 1989, Quốc hội lại chia tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa cho đến ngày nay.

Khách sạn tại Khánh Hoà 
(Mã vùng:84-58)

 
Khu du lịch Cát Trắng - Dốc Lết 
Địa chỉ: Xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa 
Điện thoại: 3670 670 Fax: 3671 671
Khách sạn An Khang  
Địa chỉ: 13 Nguyễn Trung Trực, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 3 510 630/ 3 513 057 Fax: 3 516711
Khách sạn Ban Mê 
Địa chỉ: 3/3 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3829 499 / 3829 500 Fax: 3810 035
Khách sạn Cầu Vồng 
Địa chỉ: 10A Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3810 501/ 3810 531 Fax: 3810 030
Khách sạn Duy Tân 
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3822 671/ 3821 225 Fax: 3825 034 / 3816 497
Khách sạn Hàng Hải 
Địa chỉ: 34 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3881 135 Fax: 3881 134
Khách sạn ISE (Phụ liệu may Nha Trang) 
Địa chỉ: 2 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 3522 462 Fax: 3525 911
Khách sạn Khatoco 
Địa chỉ: 9 Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3823 723/ 3823 724 Fax: 3821 925
Khách sạn Nha Trang  
Địa chỉ: 129 Thống Nhất, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3822 347/ 3823 764 Fax: 3823 594
Khách sạn Quốc Tế 
Địa chỉ: 9 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3525 252/ 3525 253 Fax: 3521 111
Khách sạn Thanh Ngọc 2 
Địa chỉ: 14 Tuệ Tĩnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 3527 759/ 3527 769 Fax: 3525 167
Khách sạn Trầm Hương 
Địa chỉ: 74 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3811 548/ 3815 596 Fax: 3815 598
Khách sạn Violet 
Địa chỉ: 12A Biệt thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3522 314 Fax: 3523 396
Khách sạn 86A 
Địa chỉ: 86A Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3526 526/ 3524 753 Fax: 3521 482
Khách sạn Đại Dương Xanh 
Địa chỉ: 64A Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,
Khánh Hoà 
Điện thoại: 3524 277 Fax: 3524 279
Khách sạn Biển Nha Trang 
Địa chỉ: 4 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3524 468/ 3524 469 Fax: 3810 159
Khách sạn Cát Trắng 1 
Địa chỉ: 14 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3822 896 Fax: 3810 449
Khách sạn Cát Trắng 2 
Địa chỉ: 9 Yersin, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3823 732
Khách sạn Cali 
Địa chỉ: 21 Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3825 840/ 3524 726 Fax: 3836 546
Khách sạn Hà Hương 
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trung Trực, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3512 069 Fax: 3513 483
Khách sạn Hà Nội 
Địa chỉ: 31/1C Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Khách sạn Hà Quỳnh 
Địa chỉ: 98 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3521 527/ 3523 572 Fax: 3521 527
Khách sạn Hồng Bàng 
Địa chỉ: 124 Hồng Bàng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3512 006 Fax: 3512 007
Khách sạn Hòa Mỹ 
Địa chỉ: 17/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang,
Khánh Hoà 
Điện thoại: 3524 555/ 3524 556 Fax: 3524 666
Khách sạn Hiền Lương 
Địa chỉ: 17/15B Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3824 559 Fax: 3824 664
Khách sạn Hoàn Hải 
Địa chỉ: 96A Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3821 262/ 3821 263 Fax: 3813 123
Khách sạn Khương Linh 
Địa chỉ: 96B/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3821 592/ 3823 841
Khách sạn Kim Tước 
Địa chỉ: 27C Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3813 617 Fax: 3828 679
Khách sạn Kim Tường 
Địa chỉ: 60 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang , Khánh Hoà 
Điện thoại: 3827 363/ 3827 364 Fax: 3824 129
Khách sạn Mỹ Hoa 
Địa chỉ: 7 Hàng Cá, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3810 111/ 3821 793 Fax: 3827 554
Khách sạn Mỹ Long 
Địa chỉ: 26 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3814 451 Fax: 3814 451
Khách sạn Mặt Trời 
Địa chỉ: 1 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3814 428/ 3524 276 Fax: 3811 779
Khách sạn Minh Hoàng (Biển Xanh 2) 
Địa chỉ: 2 Củ Chi, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3832 220/ 3832 050 Fax: 3543 925
Khách sạn Nữ Hoàng 
Địa chỉ: 62A Hồng Bàng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3510 031 Fax: 3525 069
Khách sạn Phương Ngọc 
Địa chỉ: 56B Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang,
Khánh Hoà 
Điện thoại: 3825 145 Fax: 3814 689
Khách sạn Phương Nhung 
Địa chỉ: 75 Võ Trứ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3510 827/ 3510 828
Khách sạn Phú Quý 
Địa chỉ: 54 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3810 609/ 3812 954 Fax: 3812 954
Khách sạn Quốc Hương 
Địa chỉ: 115A Hoàng Văn Thụ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3829 555/ 3829 666 Fax: 3828 222
Khách sạn Quốc Tế 
Địa chỉ: 9 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3525 252/ 3525 253 Fax: 3521 111
Khách sạn Sao Mai 2 
Địa chỉ: 96B/1/4 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3532 405 Fax: 3827 412
Khách sạn Seaside 
Địa chỉ: 96B Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3821 178/ 3821 325 Fax: 3828 038
Khách sạn Thành Mỹ 
Địa chỉ: 47B Quốc lộ 1A, Tx. Cam Ranh, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3856 707 Fax: 3854 242
Khách sạn Thái Bình 
Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3821 999 Fax: 3814 222
Khách sạn Thắng Lợi 
Địa chỉ: 4 Pasteur, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3822 565/ 3822 523 Fax: 3821 905
Khách sạn Thiên Tân 
Địa chỉ: 78 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3816 455/ 3822 755 Fax: 3825 445
Khách sạn Tiến Định 
Địa chỉ: 50 Quang Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3815 115/ 3816 323
Khách sạn Trúc Linh 
Địa chỉ: 27B Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3815 210 Fax: 3815 210
Khách sạn Vân Nam 
Địa chỉ: 12B Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3826 592
Khách sạn Văn 
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3821 846
Khách sạn Việt Thảo 
Địa chỉ: 90 Bạch Đằng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3515 226/ 3510 005 Fax: 3826 810
Khách sạn 62 Trần Phú
Địa chỉ: 62 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3825 095 Fax: 3828 801
Khách sạn Đường Sắt
Địa chỉ: 15 Pasteur, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3822 308
Khách sạn Đường Sắt - Nha Trang
Địa chỉ: 7 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3811 337/ 3823 921
Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 22 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3831 110 Fax: 3837 485
Khách sạn Hoàng Lợi
Địa chỉ: 4 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3825 934
Khách sạn Kim Cương
Địa chỉ: Lô 203, Ô DL – B – 01 Khu DL và Sinh thái An Viên, P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
Điện thoại: 2211111 / 2215215 Fax: 32216216
Khách sạn Mimosa
Địa chỉ: 38 Lê Quý Đôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 3510 659 Fax: 3826 810

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875