Công tác khảo sát

Công tác khảo sát mục tiêu

Công tác khảo sát mục tiêu

14:10 | 08/07/2014
Mục đích nhằm thu thập thông tin, tài liệu về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu làm cơ sở cho công tác lập phương án bảo vệ. Ý nghĩa là cho ra kết quả của quá trình khảo sát mục tiêu giúp cho công tác lập phương án được sát ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875