Công tác khảo sát mục tiêu

Thứ ba, 08/07/2014, 14:10 GMT+7
Lượt xem : 3377
Công tác khảo sát mục tiêu

Công tác khảo sát mục tiêu

Mục đích nhằm thu thập thông tin, tài liệu về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu làm cơ sở cho công tác lập phương án bảo vệ. Ý nghĩa là cho ra kết quả của quá trình khảo sát mục tiêu giúp cho công tác lập phương án được sát thực, có tính khả thi cao và mang lại hiệu quả cho việc thực hiện triển khai hợp đồng bảo vệ...

II. Yêu cầu của công tác khảo sát mục tiêu:
1. Quá trình khảo sát mục tiêu đòi hỏi phải được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như : Phương tiện ,tài liệu, thời gian …và phải có kế hoạch cụ thể .
2. Thông tin khảo sát phải đảm bảo trung thực. 3. Người được phân công đi khảo sát phải là người có năng lực, thận trọng, tỉ mỉ.

III. Nội dung và phương pháp tiến hành công tác khảo sát: Thực chất quá trình khảo sát là quá trình điều tra, thu thập thông tin tài liệu về các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT tại mục tiêu khảo sát.Vì vậy, ngoài việc đảm bảo các yêu cầu về nội dung, cần phải xác định rõ nguồn thông tin để thu thập thông tin tài liệu và các phương pháp tiến hành khảo sát.
1. Nguồn thông tin.
• Nguồn thông tin, tài liệu từ người phụ trách công tác bảo vệ.
• Nguồn thông tin tài liệu từ phía những người quản lý trực tiếp lĩnh vực cần tìm hiểu.
• Nguồn thông tin từ phía những người lao động.
• Nguồn thông tin từ phía cơ quan công an và các cơ quan hữu quan khác.
• Các nguồn thông tin bên ngoài khác : thông tin từ người quen biết làm việc tại mục tiêu đang khảo sát, thông tin khai thác từ webside và các phương tiện thông tin đại chúng khác, thông tin từ phía những người từng làm bảo vệ cho các dịch vụ bảo vệ trước đó.. . 2. Nội dung và phương pháp tiến hành khảo sát .
a-Khảo sát pháp nhân công ty:
1. Tên giao dịch (tiếng Việt, tiếng Anh).
2. Địa chỉ, số điện thoại, số fax, webside, Email.
3. Vị trí địa lý.
4. Quy mô của mục tiêu.
• Quy mô mục tiêu ,diện tích khuôn viên .
• Quy mô phân xưởng ,diện tích khuôn viên.
• Quy mô nhân sự , cơ cấu phòng ban. Phương pháp :
• Làm việc với đại diện của khách hàng để xin các số liệu trên.
• Truy cập webside.
• Khảo sát thực địa.

b- Cơ sơ vật chất ,kỹ thuật
1. Hệ thống cổng cửa (đặc điểm,thuận lợi và khó khăn).
2. Hệ thống tường rào (đặc điểm,thuận lợi và khó khăn).
3. Hệ thống nhà xưởng (đặc điểm,thuận lợi và khó khăn).
4. Hệ thống kho bãi (đặc điểm,thuận lợi và khó khăn).
5. Hệ thống văn phòng (đặc điểm,thuận lợi và khó khăn).
6. Các khu vực nhạy cảm về ANTT như: Bãi xe,WC, phòng thay đồ, trạm điện trạm nước, khu xử lý nước thải,canteen… Phương pháp :
• Khảo sát thực địa. • Làm việc với đại diện của khách hàng, công nhân, người quản lý bộ phận, những người liên quan đến tình hình ANTT. c-Tình hình hoạt động của mục tiêu
1. Đặc điểm hoạt động SXKD : Nhà máy, công trường xây dựng, cao ốc văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng,….
2. Đặc điểm về quy trình công nghệ.
3. Đặc điểm về sẩn phẩm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ : Dễ mất, có giá trị cao và dễ tiêu thụ.
4. Tình hình về hoạt động quản lý hàng hoá trong kho,bãi và các vấn đề có liên quan, tình hình về công tác xuất, nhập khẩu hàng hoá … Phương pháp:
• Làm việc với đại diện của khách hàng , người quản lý trực tiếp kho bãi để tìm hiểu các thông tin về quy trình quản lý hàng hóa, phương tiện trong kho bãi, lưu lượng hàng hoá, và các vấn đề liên quan đến ANTT trong kho bãi…
5. Đặc điểm về giờ giấc làm việc , có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động bảo vệ tại mục tiêu. (Ví dụ :khoảng chênh lệch giữa giờ tan tầm va giờ ăn cơm của công nhân quá gần nhau có thể ảnh hưởng tới khả năng quan sát và kiểm soát tình hình của bảo vệ). Phương pháp:
• Làm việc với đại diện của khách hàng để tìm hiểu thông tin về giờ giấc làm việc và các vấn đề có liên quan.
• Thực nghiệm quan sát trong nhiều thời điểm khác nhau để đánh giá được mức độ ảnh hưởng cuả giờ giấc làm việc đối với tình hình ANTT tại mục tiêu. 6. Lưu lượng người và phương tiện : Phương pháp :
• Thực nghiệm quan sát và thống kê số liệu trong nhiều thời điểm khác nhau.
• Tìm hiểu từ khách hàng.
7. Tình hình về hoạt động của các nhà thầu tại mục tiêu. Phương pháp:
• Tiếp xúc trực tiếp với nhà thầu.
• Tìm hiểu từ khách hàng.
8. Các chế độ chính sách có ảnh hưỏng đến tình hình an ninh trật tự tại mục tiêu, những sơ hở thiếu xót trong công tác quản lý có thể dẫn đến sự không ổn định về tình hình ANTT… Phương pháp:
• Gặp gỡ ,tiếp xúc riêng với cán bộ , công nhân viên , những người từng làm bảo vệ cho các dịch vụ bảo vệ trước đó … để nghe họ nói về chính sách của công ty và các vấn đề liên quan.
• Làm việc với đại diện của khách hàng như công đoàn, pjòng HCNS để tìm hiểu về các thông tin trên.
d- Tình hình ANTT tại mục tiêu
1. Tình hình an ninh bên ngoài mục tiêu như : Trộm cắp, gây rối …ảnh hưởng tới tình hình ANTT tại mục tiêu.
2. Tình hình an ninh bên trong mục tiêu.
3. Tình hình về trang thiết bị,cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trơ cho việc kiểm soát, giám sát tình hình ANTT như: Hệ thống camera, hệ thống báo trộm báo cháy…
4. Thái độ của công nhân với chính sách của công ty và với những người làm công tác quản lý .
5. Các vấn đề liên quan đến ANTT đã xảy ra và có thể xảy ra.
6. Tình hình về trang thiết bị và hoạt động PCCC
7. Tình an toàn lao động Phương pháp:
• Làm việc với đại diện của khách hàng , với các cơ quan công an, chính quyền địa phương, để nắm bắt thêm tình hình.
• Thống kê số liệu về trang thiết bị kỹ thuật.
• Làm việc với đại diện của khách hàng để nắm bắt thông tin tài liệu về tình hình trang thiết kỹ thuật , các vấn đề liên quan đến ANTT.
• Gặp gỡ đại diện cơ quan công an, cơ quan y tế để nắm bắt thêm thông tin liên quan đến tình hình ANTT như : các sự vụ xảy ra , tình hình hoạt động PCCC , tình hình tai nạn lao động …
• Gặp gỡ riêng công nhân, người từng làm bảo vệ cho các dịch vụ bảo vệ trước đó để nắm bắt thêm thông tin tình hình
e- Các vấn đề khác liên quan đến tình hình ANTT tại mục tiêu. 1. Mối quan hệ của đơn vị chủ quản với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan như: UBND, Công an , y tế.
2. Mục tiêu đang khảo sát đã sử dụng những dịch vụ bảo vê nào trước đó.
3. Hiện nay đang sử dụng dịch vụ bảo vệ nào ,thực trạng hoạt động ra sao.
4. Phương án bố trí lực lượng của dịch vụ bảo vệ hiện tại , những sơ hở thiếu xót bộc lộ từ phương án bảo vệ .
5. Nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng muốn thay đổi dịch vụ bảo vệ (nguyên nhân về chất lượng dịch vụ bảo vệ , về giá cả hay nguyên nhân nào khác )… Phương pháp: Làm việc việc với đại diện của khách hàng để nắm bắt các thông tin trên. Lưu ý : Quá trình khảo sát là quá trình sử dụng tổng hợp, đồng bộ nhiều phương pháp khác nhau nhằm đạt được nội dung yêu cầu đặt ra . Trong quá trình khảo sát cần phải áp dụng một cách linh hoạt, uyển chuyển giữa các phương pháp tùy theo đặc điểm, tình hình của thực tế. Không có một phương pháp hay biện pháp cứng nhắc cho mỗi nội dung khảo sát
6. Nhận xét đánh giá của cán bộ khảo sát Cán bộ khảo sát sau quá trình khảo sát phải có sự tổng kết đánh giá, kết luận, rút ra được những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến công tác lập phương án bảo vệ và đảm bảo PABV được sát thực , hiệu quả.


Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875