Chức năng và nhiệm vụ của VPĐD Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Thứ tư, 16/07/2014, 22:08 GMT+7
Lượt xem : 3065
Chức năng và nhiệm vụ của VPĐD Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Chức năng và nhiệm vụ của VPĐD Công ty bảo vệ Thiện Tâm

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

I/ Chức năng - Nhiệm vụ:

 • Thực hiện phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn hoạt động
 • Tổ chức hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập
 • Quản lý các mặt kinh doanh tại địa bàn
 • Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của HĐTV .
 • Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Cán bộ nhân viên tại Văn phòng
 • Thực hiện việc báo cáo với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo qui định
 • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo qui định của Công ty.
 • Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của Văn phòng hàng năm
 • Phối hợp với văn phòng công ty và các Văn phòng khác trong việc khai thác khách hàng cũng như việc điều động nhân viên.
 • Soạn thảo những văn bản pháp qui phục vụ cho các mặt hoạt động của Văn phòng dựa trên những văn bản pháp qui của Công ty.

II/ Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Văn phòng Đại diện:


Công ty bảo vệ Thiện Tâm

 • Đôn đốc hướng dẫn nhân viên thực hiện chức năng của mình.
 • Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về mọi hoạt động của Văn phòng
 • Quản lý và giải quyết mọi công việc thuộc thẩm quyền.
 • Giao dịch với các Cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Văn phòng
 • Ký kết các Hợp đồng kinh tế tại Văn phòng
 • Ký kết Hợp đồng thử việc, Hợp đồng Lao động với người lao động tại Văn phòng.
 • Ký các quyết định bổ nhiệm, bãi miễn các chức danh thuộc quyền
 • Ký quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc quyền.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875