Chức năng và nhiệm vụ của Phòng hành chánh nhân sự

Thứ tư, 16/07/2014, 22:08 GMT+7
Lượt xem : 12785
Chức năng và nhiệm vụ của Phòng hành chánh nhân sự

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng hành chánh nhân sự

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CỦA PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Chức năng Hành chính:

 • Xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty
 • Xây dựng qui trình làm việc khái quát chung cho từng phòng trong công ty
 • Quản lý và cấp phát đồng phục cho nhân viên Bảo vệ
 • Lập kế hoạch mua sắm và khảo sát giá: trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm…
 • Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm cho các phòng ban.
 • Giao dịch công tác hành chính với các cơ quan chức năng.
 • Tiếp đón khách đến thăm hoặc liên hệ công tác với công ty.
 • Phát hành, tiếp nhận và quản lý hồ sơ toàn thể nhân viên trong văn phòng công ty.
 • Lưu trữ các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty
 • Quản lý con dấu của công ty.
 • Tiếp nhận việc đăng ký xe phục vụ công tác của các phòng.
 • Kiểm soát chế độ sử dụng điện thoại của văn phòng
 • Thống kê và quản lý toàn bộ trang thiết bị tại các phòng ban trong trụ sở công ty
 • Kiểm kê tài sản hàng năm và báo cáo lên Tổng giám đốc công ty
 • Tiếp nhận, gửi và kiểm soát công văn đi và đến
 • Chuẩn trang thiết bị, trang trí phòng họp phục vụ cho các buổi hội thảo, khai giảng, bế giảng, họp khen thưởng kỷ luật…
 • Quản lý, bảo trì sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng công ty.
 • Tổng hợp các bản báo cáo cuối năm từ các phòng ban sau đó tổng kết thành bản báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong năm.
 • Cùng Tổng giám đốc, các Giám đốc phòng xây dựng kế hoạch và chiến lược cho năm tiếp theo.

Chức năng Nhân sự:

 • Lập chiến lược cho việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty
 • Lập kế hoạch tuyển dụng và biện pháp thực hiện kế hoạch.
 • Tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn người lao động xin việc.
 • Lập các hợp đồng đào tạo, hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động
 • Giải quyết chế độ cho nhân viên như: Nghỉ việc, ốm đau, cưới hỏi…
 • Kiểm tra và tính ngày công cho nhân viên khối văn phòng công ty
 • Duy trì và thực hiện nội quy trụ sở văn phòng công ty
 • Tham gia hội đồng nâng lương, khen thưởng và kỷ luật của công ty.
 • Chủ trì cuộc các họp như: xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự:


Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Đôn đốc chỉ đạo nhân viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
 • Báo cáo công tác thực hiện trong tuần của phòng trong buổi họp giao ban công ty
 • Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về kết qủa hoạt động của phòng
 • Đề xuất bổ nhiệm, bãi miễn các chức danh thuộc quyền quản lý
 • Chịu trách nhiệm về việc quản lý tài liệu, công văn và con dấu của công ty.
 • Kiểm tra và Ký xác nhận ngày công của toàn thể nhân viên khối văn phòng.
 • Lập kế hoạch công việc của phòng hàng tháng trình Giám đốc
 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng tháng lên Giám đốc

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875