Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Thứ tư, 16/07/2014, 22:05 GMT+7
Lượt xem : 5115
Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Công ty bảo vệ Thiện Tâm

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CHI NHÁNH

I/ Chức năng - Nhiệm vụ:

 • Thực hiện phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn hoạt động.
 • Tổ chức hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập.
 • Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của HĐTV và chỉ đạo của Giám đốc.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo qui định của Công ty.
 • Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của Chi nhánh hàng năm.
 • Soạn thảo những văn bản pháp qui phục vụ cho các mặt hoạt động của Chi nhánh dựa trên những văn bản pháp qui của Công ty.
 • Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Cán bộ nhân viên tại Chi nhánh
 • Thực hiện việc báo cáo với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo qui định.
 • Phối hợp với văn phòng công ty và các Chi nhánh khác trong việc khai thác khách hàng cũng như việc điều động nhân viên.

II/ Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Chi nhánh:


Công ty bảo vệ Thiện Tâm

 • Đôn đốc hướng dẫn nhân viên thực hiện chức năng của mình
 • Chịu trách nhiệm trước HĐTV và GĐ Công ty về mọi hoạt động của Chi nhánh
 • Quản lý và giải quyết mọi công việc thuộc thẩm quyền
 • Giao dịch với các Cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Chi nhánh
 • Ký kết các Hợp đồng kinh tế tại Chi nhánh
 • Ký kết Hợp đồng thử việc, Hợp đồng Lao động với người lao động tại Văn phòng.
 • Ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc.
 • Ký các quyết định bổ nhiệm, bãi miễn các chức danh tại Chi nhánh
 • Ký quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên tại Chi nhánh
 • Đề xuất GĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Chi nhánh.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875