Chức năng và nhiệm vụ của ban giám sát an ninh mục tiêu

Thứ tư, 16/07/2014, 22:11 GMT+7
Lượt xem : 4989
Chức năng và nhiệm vụ của ban giám sát an ninh mục tiêu

Chức năng và nhiệm vụ của ban giám sát an ninh mục tiêu

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM SÁT
AN NINH MỤC TIÊU

Chức năng nhiệm vụ chung của Ban giám sát an ninh:

 • Kiểm tra kiểm soát các mục tiêu bảo vệ 24/24 nhằm duy trì an ninh trật tự cho mục tiêu theo phương án bảo vệ.
 • Kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các chức danh : Chỉ huy trưởng khu vực, chỉ huy trưởng mục tiêu, ca trưởng …và báo cáo với Trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ.
 • Qua công tác kiểm tra nếu phát hiện những sai phạm, điểm chưa hợp lý trong công tác bảo vệ và phương án bảo vệ sẽ lập báo cáo đề xuất xử lý, thay đổi, chỉnh sửa….với Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ cho hợp lý.
 • Khi phát hiện nhân viên tại mục tiêu (từ cấp chỉ huy trưởng mục tiêu trở xuống) vi phạm qui chế và nội quy công ty sẽ có quyền đình chỉ tại chỗ, lập biên bản và yêu cầu nhân viên khác tạm thời thay thế công việc đó trong 24 giờ. Sau đó báo cáo tức thời cho Trưởng phòng nghiệp vụ.
 • Khi phát hiện có dấu hiện trộm cắp, thông đồng lấy cắp tài sản của Chủ quản có quyền yêu cầu mục tiêu giữ nguyên hiện trường và yêu cầu phòng nghiệp vụ hỗ trợ nhân sự để điều tra làm rõ.
 • Kiểm tra tác phong, ngôn phong và đồng phục của nhân viên, mọi vi phạm sẽ lập tức lập biên bản và gửi về công ty để xử lý.
 • Có quyền vào kiểm tra mục tiêu bất cứ thời gian nào, khi vào mục tiêu phải mặc đồng phục của lực lượng và có thẻ kiểm tra của công ty.
 • Ban giám sát kiểm tra ban đêm sẽ được nghỉ bù số thời gian đó vào ban ngày (nhưng không quá 08 giờ/ngày).

Trách nhiệm và Quyền hạn  của trưởng  Ban giám sát an ninh:


Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Đình chỉ nhân viên làm việc tại các mục tiêu (từ chỉ huy trưởng trở xuống) vi phạm nghiêm trọng nội qui qui định của công ty và khách hàng, có khả năng dẫn tới việc cắt hợp đồng dịch vụ bảo vệ.
 • Lập biên bản và giao cơ quan công an các trường hợp phát hiện nhân viên bảo vệ cấu kết hoặc tổ chức trộm cắp tài sản của khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng phòng nghiệp vụ về lịch làm việc và kết quả kiểm tra của ban giám sát an ninh.
 • Đôn đốc chỉ đạo nhân viên thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình
 • Điều động nhân viên của ban theo yêu cầu nhiệm vụ
 • Báo cáo đột xuất hoặc định kỳ tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban.
 • Xây dựng quy trình giám sát và kiểm tra mục tiêu của ban cũng như quy trình giải quyết khi phát hiện sự vụ tại mục tiêu.
 • Đề xuất biện pháp tăng cường an ninh cho mục tiêu với Trưởng phòng phòng nghiệp vụ.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875