Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

Thứ tư, 16/07/2014, 22:10 GMT+7
Lượt xem : 4545
Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

Chức năng và nhiệm vụ chung của phòng nghiệp vụ bảo vệ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHUNG
CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO VỆCông ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Khảo sát mục tiêu bảo vệ theo yêu cầu từ phòng kinh doanh
 • Lập phương án chi tiết đối với mục tiêu đã khảo sát và trình Tổng giám đốc phê duyệt
 • Triển khai các hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo phương án bảo vệ.
 • Xây dựng qui trình làm việc chi tiết đối với từng công việc cụ thể căn cứ qui trình chung của công ty.
 • Quản lý quân số: hiện diện, nghỉ phép, thôi việc… báo cáo hàng tuần
 • Điều động nhân viên theo phương án bảo vệ và yêu cầu nhiệm vụ.
 • Đề xuất bổ nhiệm Chỉ huy mục tiêu
 • Trực tiếp tham gia điều tra các sự vụ tại mục tiêu
 • Quan hệ với các cơ quan chức năng để điều tra và giải quyết các vụ việc
 • Kết hợp BCH Công đoàn công ty tổ chức thăm hỏi nhân viên cưới hỏi, tai nạn, ốm đau…
 • Hàng tháng lập danh sách đánh giá năng lực Chỉ huy mục tiêu, đề xuất thay thế các Chỉ huy không đủ năng lực.
 • Đánh giá phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ của nhân viên hàng tháng
 • Lập kế hoạch thay đổi, chấm dứt hợp đồng hoặc đề nghị sa thải đối với nhân viên không đủ năng lực và phẩm chất đạo đức.
 • Lập qui trình cấp phát sử dụng và quản lý Bộ đàm từ cấp phòng đến mục tiêu
 • Lập kế hoạch và đề xuất cung cấp bộ đàm.
 • Kiểm tra kiểm soát và ký xác nhận ngày giờ công của nhân viên các mục tiêu.
 • Giải trình các vụ việc với khách hàng bằng tiếp xúc trực tiếp hoặc viết thư phúc đáp.
 • Tham gia hội đồng khen thưởng và kỷ luật của công ty.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875