Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán - Tài chính

Thứ tư, 16/07/2014, 22:16 GMT+7
Lượt xem : 6113
Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán - Tài chính

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán - Tài chính

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Chức năng nhiệm vụ:

 • Quản lý hoạt động tài chính của công ty.
 • Xây dựng các định mức khoản mục chi phí
 • Xây dựng qui trình làm việc theo qui trình chung của công ty
 • Quyết toán các hợp đồng kinh tế
 • Theo dõi và thanh toán công nợ: phải thu phải trả
 • Tính và thanh toán tiền lương hàng tháng cho nhân viên
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quí, năm.
 • Lập kế hoạch tài chính
 • Báo cáo quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo công ty
 • Mua sắm văn phòng phẩm, đồng phục, bộ đàm, trang thiết bị văn phòng …theo bản khảo sát và báo giá của phòng hành chính nhân sự.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng Kế toán - Tài chính:

 • Đôn đốc chỉ đạo nhân viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
 • Phân công công tác cụ thể với từng nhân viên thuộc quyền quản lý
 • Báo cáo tình hình hoạt động tài chính lên Giám đốc
 • Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về kết qủa hoạt động của phòng.
 • Từ chối những đề nghị thanh toán không hợp lệ và không đúng qui định
 • Tham gia hội đồng xét nâng lương hàng năm

Trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.


Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Lập báo cáo hàng kỳ với các cơ quan chức năng nhà nước
 • Tư vấn công tác quản lý tài cho Trưởng phòng Kế toán - tài chính và Giám đốc
 • . Kiểm soát tính hợp lệ của các hóa đơn chứng từ theo qui định của nhà nước
 • Tính lương cho Nhân viên trong công ty
 • Rà soát bảng chấm công từ các Mục tiêu chuyển về
 • Làm việc với khách hàng để thanh toán phí dịch vụ
 • Giải quyết chế độ cho nhân viên

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875