Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo nghiệp vụ

Thứ tư, 16/07/2014, 22:17 GMT+7
Lượt xem : 5104
Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo nghiệp vụ

Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo nghiệp vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Chức năng nhiệm vụ:

 • Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, giảng viên tham gia giảng dạy và trình Giám đốc phê duyệt.
 • Lập thời lượng và thời gian biểu cho từng môn học
 • Sắp xếp lịch và thời lượng cho các hướng dẫn viên 
 • Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ theo giáo trình được công ty biên soạn và lịch giảng được Giám đốc phê duyệt.
 • Liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC và Hội chữ thập đỏ TP.HCM để Hợp đồng đào tạo
 • Quản lý học viên trong suốt thời gian tham gia học tập nghiệp vụ
 • Nghiên cứu biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu và chỉnh lý Giáo trình Nghiệp vụ cho phù hợp từng giai đoạn phát triển của công ty.
 • Xây dựng đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm ngày càng cao.
 • Đề xuất trang bị công cụ giảng dạy, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo
 • Quản lý trang thiết bị và dụng cụ phục cho công tác đào tạo và học tập.
 • Hoạch định chiến lược đào tạo nhân viên
 • Hoạch định kế hoạch đào tạo Cán bộ và Chỉ huy kế cận hàng năm.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ

 

Công ty bảo vệ THIỆN TÂM

 • Đánh giá năng lực giảng dạy của các giảng viên và hướng dẫn viên
 • Đánh giá chất lượng đào tạo của học viên từng khóa
 • Ký xác nhận phiếu đánh giá kết quả học tập của các học viên
 • Đề xuất trang bị công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo
 • Đề xuất tăng cường giảng viên cho phù hợp với cấu trúc và thời lượng của chương trình
 • Đôn đốc chỉ đạo nhân viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
 • Phân công công tác cụ thể với từng nhân viên thuộc quyền quản lý
 • Đình chỉ giảng viên không chấp hành qui chế đào tạo và nội dung đào tạo.
 • Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về kết qủa hoạt động của phòng.
 • Đình chỉ lập tức đối với học viên vi phạm nghiêm trọng nội quy lớp học (kèm theo biên bản vi phạm nội quy lớp học)
 • Đề xuất Giám đốc chấm dứt hợp đồng đào tạo đối với học viên vi phạm nội quy lớp học
 • Tham gia hội đồng khen thưởng, kỷ luật của công ty.

Các tin đã đưa ngày :    

094 6666 348 - 08 3868 8875