Báo giá dịch vụ

Báo phí dịch vụ bảo vệ Show Event

Báo phí dịch vụ bảo vệ Show Event

13:29 | 08/07/2014
Dịch vụ bảo vệ Show sự kiện hay còn gọi là dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động là loại hình dịch vụ bảo vệ với tính chất của mục tiêu là di chuyển hoặc cố định nhưng ngắn hạn báo giá này áp dụng cho các loại ...


 
Báo phí bảo vệ Chất lượng cao

Báo phí bảo vệ Chất lượng cao

13:38 | 08/07/2014
Báo phí dịch vụ bảo vệ Chất lượng cao, dịch vụ bảo vệ chất lượng cao là loại hình bảo vệ mục tiêu cố định nhưng quý khách hàng có thể tự do tìm kiếm nhân sự theo độ tuổi, trình độ học vấn, và quê quán theo danh sách website ...


 
Báo phí Dịch vụ bảo vệ Trực tết

Báo phí Dịch vụ bảo vệ Trực tết

18:30 | 29/07/2014
Dịch vụ bảo vệ mục tiêu Trực tết là dịch vụ bảo vệ phổ thông, tính chất của mục tiêu là không di chuyển, báo giá này áp dụng cho các loại hình bảo vệ như: bảo vệ tài sản cố định, trụ sở cơ quan - văn phòng làm ...


 

Các tin đã đưa ngày :    
094 6666 348 - 08 3868 8875