• Cố vấn ban giám đốc - Đại tá Lê Viết Thông

  • Bảo vệ ca sỹ cẩm ly

  • Bảo vệ ca sỹ hà anh tuấn

  • Bảo vệ nhóm nhạc 365 Daband

  • Bảo vệ diễn viên chi bảo

  • bảo vệ lễ hội bia hà nội

  • Tập huấn PCCC định kỳ

  • bảo vệ ngân hàng quân đội

Video
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
094 6666 348 - 08 3868 8875